ประชุมครูและบุคลากรเตรียมพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1-2562

ช่วงเช้าวันที่ 10 พ.ค. 2562 ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหาร ได้จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เพื่อชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียนภายใน ปีการศึกษา 2562 ในคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ พร้อมกับเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่1/2562 และแนะนข้าราชการครูใหม่ ทั้ง 3 ท่าน

  1. นางสาวอารดา รัตนนภาลัย วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  2. นางสาวภานิลา อินนอก วิชาเอก ประถมศึกษา
  3. นางสาวเกตุทิพย์ จิตต์น้อม วิชาเอก ประถมศึกษา

ครูต่างชาติ อีก 3 ท่าน

  1. Ms. Hazel Hasal
  2. Ms. Jemailyn Payumo
  3. Ms. Rowena Esternon

ดูรูปภาพเพิ่มเติม….คลิกที่นี่