โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ 62

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโณงเรียนและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและผู้ปกครองได้ทำบุญร่วมกัน พร้อใได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่