กิจกรรม CSR หนังสือพี่ให้น้องอ่าน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผอ.ดารณี พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน จำนวน 5 คน นำหนังสือมอบให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา อ.หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรม CSR หนังสือพี่ ให้น้องอ่าน ประจำปีการศึกษา2561

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่