ขอแสดงความยินดีกับทีมโอ้เอ้วิหารราย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา ทั้งทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และทีมหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในรายการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ 2562 กระทรวงวัฒนธรรม