ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ของการใช้จ่ายและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนและให้เป็นไปตามระเบียบของการใช้การเงินของกระทรวงศึกษาธิการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม….คลิกที่