คณะครูประชุมสัมมนาสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่และศึกษาดูงาน จ.ตราด

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลตราด เพื่อประชุมสัมมนาสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่และศึกษาดูระบบนิเวศใต้ท้องทะเล ณ หมู่เกาะช้าง และเดินทางศึกษาดูการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเลที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.5 (เกาะรัง)

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่