การประชุมผู้ปกครองและมอบตัว ป.1-ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำการชี้แจงระเบียบและกฏต่าง ๆของโรงเรียน เช่นการแต่งการ ทรงผม ชุดเครื่องแบบต่าง ๆ พร้อมกับทำ MOU กับผู้ปกครองนักเรียน เรื่องการปฏิบัติตามกฏและระเบียบของโรงเนรบยอนุบาลวัดนางนอง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่