วันมาฆบูชา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 กุภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วยน้องๆนักเรียกระดับชั้นปฐมวัย ร่วมกันจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม…คลิกที่นี่