การสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันนี้โดยได้กำหนดให้โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองเป็นสนามสอบศูนย์ประสานการสอบที่ 5 มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน 214 คน จากโรงเรียนดังต่อไปนี้

1) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จำนวน 126 คน
2) โรงเรียนดรุณสิกขาลัยฯ จำนวน 14 คน
3) โรงเรียนวัดนาคปรก จำนวน 25 คน
4) โรงเรียนวัดหนัง จำนวน 49 คน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม….คลิกที่นี่