การประชุมผู้ปกครองและมอบตัว ป.1-ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

วันมาฆบูชา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 กุภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วยน้องๆนักเรียกระดับชั้นปฐมวัย ร่วมกันจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร

Read more

เปิดบ้าน อ.ว.น. 2019

เมื่อเช้าวันที่ 17 ก.พ.62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดบ้าน อ.ว.น.2019

Read more

ทดสอบการอ่านนักเรียน ป.1-2561

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและกลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดการทดสอบความสามารถทางการอ่าน

Read more

วันตรุษจีน ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพนธ์ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

Read more

การสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถานบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

Read more

ชมนิทรรศการอุ่นไอรักคลายลมหนาว 2562

ช่วงบ่ายวันนี้ (18 ม.ค. 2562) คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เดินทางเข้าชมงานนิทรรศการอุ่นไอรักคลายลมหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

Read more

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดย นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ และ โรงเรียนโยธินบูรณะ
โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม

Read more

การแข่งขันกีฬา อ.ว.น. เกมส์ 2019 และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมกีฬา อ.ว.น. เกมส์ 2019 และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในการนี้โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองขอขอบพระคุณ นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

มื่องช่วงเช้าวันนี้ (28 ธ.ค. 61) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า

Read more