ปลูกป่าชายเลน ปีการศึกษา 2562

นื่องในวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกวันที่ 5 มิถุนายน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้นำตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางไปปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรูและปกิบัติกรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

Read more

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักกษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดย นางดารณี คุรอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวาย

Read more

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 30 พ.ค. 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจหลักการเลือกตั้ง

Read more

ร่วมแสดงความยินดี รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศม์

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองและตัวแทนครู ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นางสาวฉันทนา ภาสกานนท์

Read more

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดนางนองวรวิหา

Read more

อนุบาลวัดนางนอง รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ให้การต้อนรับ นายสุทธิชัย

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ในการนี้ได้มีนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

Read more

ประชุมครูและบุคลากรเตรียมพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1-2562

ช่วงเช้าวันที่ 10 พ.ค. 2562 ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหาร ได้จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียนภายใน ปีการศึกษา 2562ในคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ พร้อมกับเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่1/2562

Read more

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ 62

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโณงเรียนและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ (คุณครูฝน)

ณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ยินดีต้อนรับคุณครู อารดา รัตนนภาลัย (คุณครูฝน) ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

Read more