ต้อนรับครูวราภรณ์ (สายชั้นปฐมวัย) สู่รั้ว อ.ว.น.

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มิ.ย.63) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โดย ผอ.ดารณี  คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง และคณะครู ยินดีต้อนรับ

Read more

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอขอบคุณท่าน ศน.ณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์​จาก สพป.กทม. ที่ให้เกียรติมานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 รอบ 3 – 4

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ รอบ 3 ผู้ปกครองระดับชั้น ป.4และป.3 รอบ 4 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 และ 6 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฃ

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.5 และ ระดับชั้นปฐมวัย

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา

Read more

อบรมสร้างบนเรียนออนไลน์ Google Classroom

มื่อวันที่ 14  – 15 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนออนไลน์ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้โปรแกรม Google Classroom เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus)

Read more