กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 ก.พ. 63 ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองร่วม
เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดนางนองวรวิหาร และนอกจากได้มีพระให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา

Read more

แสดงดนตรีในการวันเด็กแห่งชาติ ณ กระทรวงศึกาาธิการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนนำวงดนตรี ANN BAND ร่วมแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมขับร้องเพลง ศรัทธา ในครั้งนี้ด้วย

Read more

กีฬาสี อ.ว.น. เกมส์ 2020 และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผูอำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี อ.ว.น. เกมส์ 2020 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และวันคริสมาส ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งมีคระผู้

Read more

คริสมาส อนุบาล

นื่องด้วยวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นวันคริสต์มาส ทางสายชั้นปฐมวัย มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งแต่ละห้องเรียนมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในห้องเรียน รวมถึงมีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญร่วมกัน เด็กอนุบาลต่างใส่ชุดสีแดง และชุดซานต้ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก สร้า

Read more

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซึ่งนำโดย ว่าร้อยโทชวลิต วิชาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เป็นประธานในการติดตาม ตรวจสอบ พร้อม

Read more

การฝึกอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญและทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยนางดารณี คุณอนันต์ ให้เกียรติเป็นประธาน

Read more

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวามคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนได้จัดพิธีการถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Read more

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทของแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวให้กับผู้เข้าสอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การจัดสอบในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าสอบร

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more