ผอ.และคณะครู ร่วมชมนิทรรศการโครงการหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 ก.ค. 62 นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้เข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร และร่วมเปิดกิจกรรมโดยมี นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในเปิดโครงการในครั้งนี้

Read more

นักเรียนร่วมรับเสด็จวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ให้สวดโอ้เอ้

Read more

กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (16 ก.ค. 62) ประจำปี 2562 ณ วัดนางนองวรวิหาร

Read more

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

มื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางสุนันทา บุญสนอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน วิชาการและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

Read more

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ร่วมทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดนางนองวรวิหาร

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกคะแนน ปพ.5, ปพ.6 และพัฒนาความรู้ทักษะการผลิตสื่อด้วยระบบ AR

มื่อวันที่ 17 มิ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการอบรมพัฒนาครู เรื่อง “โปรแกรม กรอกคะแนน ปพ.5 , ปพ.6 และการสร้างสื่อการสอนด้วยระบบ AR” ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ครูและบุคลากร

Read more

พิธีไหว้ครู ทำบุญโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ อาทิ

Read more

กิจกรรมบูรราการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสาน ศาสตร์ พระราชา

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 5 มิ.ย. 62 ) กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมบูรราการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานศาสตร์พระราชา

Read more