กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดนางนองวรวิหา

Read more

อนุบาลวัดนางนอง รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ให้การต้อนรับ นายสุทธิชัย

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ในการนี้ได้มีนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

Read more

ประชุมครูและบุคลากรเตรียมพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1-2562

ช่วงเช้าวันที่ 10 พ.ค. 2562 ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหาร ได้จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียนภายใน ปีการศึกษา 2562ในคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ พร้อมกับเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่1/2562

Read more

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ 62

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโณงเรียนและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

Read more

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ (คุณครูฝน)

ณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ยินดีต้อนรับคุณครู อารดา รัตนนภาลัย (คุณครูฝน) ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

Read more

กิจกรรม CSR หนังสือพี่ให้น้องอ่าน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผอ.ดารณี พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน จำนวน 5 คน นำหนังสือมอบให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา อ.หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรม CSR หนังสือพี่ ให้น้องอ่าน

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

Read more

คณะครูประชุมสัมมนาสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่และศึกษาดูงาน จ.ตราด

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลตราด

Read more