การฝึกอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม เนตรนารีสามัญและทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยนางดารณี คุณอนันต์ ให้เกียรติเป็นประธาน

Read more

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ธันวามคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนได้จัดพิธีการถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Read more

การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทของแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวให้กับผู้เข้าสอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ การจัดสอบในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าสอบร

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read more

การนิเทศการเรียนการสอน

ด้วยในวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการทำงานและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครู แลกเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเห็นและต่าง ๆ ร่วมกัน

Read more

ถวายกัณฑ์เทศมหาชาติ กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 11 พฤศจิกายน 62 ซึ่งนำโดยนางดารณี คุรอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายกัณฑ์เทศมหาชาติ กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ ณ ศาลาวัดนางนองวรวิหาร ตลอดจนฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก “นครกัณฑ์” ซึ่ง

Read more

กระทงธรรม…กระทงทาน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 62 ซึ่งเป็นวันขึ่น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันลอยกระทง กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาล วัดนางนอง ได้จัดกิจกรรม “กระทงธรรม…กระทงทาน” นำโดยคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ออกแบบแนวคิดกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแว

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในภาคเรียนที่ 1 ให้ผู้ปกครองรับทราบและได้เปิดให้พบกับครูประจำ

Read more

กฐินพระราชทานวัดนางนองวรวิหาร ประจำปี 2562

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 ต.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน

Read more

ร่วมพิธี เปิดงานแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาขาดนตรี)

เมื่อวันที่15 ตุลาคม 2562 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เข้าร่วมพิธี เปิดงานแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาขาดนตรี) ณ โรงเรียนวัดหนัง

Read more