การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562

มื่อวันที่ 23 ก.ย. 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อคัดเลือกนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับเลือก

Read more

นักเรียนร่วมรับเสด็จวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ให้สวดโอ้เอ้

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปภังกร บุตรดีวงษ์ ในการแข่งขัน GH BANK

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปภังกร บุตรดีวงษ์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขัน GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

Read more

ขอแสดงความยินดีกับทีมโอ้เอ้วิหารราย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา ทั้งทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และทีมหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

Read more

พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (18 ม.ค.62) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม

Read more

เด็กหญิงนัทธมน ปานเกลี้ยง รับรางวัล ASMO thai 2018

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบลาวัดนางนองขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนัทธมน ปานเกลี้ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Read more

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย

วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย

Read more