นักเรียนร่วมรับเสด็จวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ให้สวดโอ้เอ้

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปภังกร บุตรดีวงษ์ ในการแข่งขัน GH BANK

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปภังกร บุตรดีวงษ์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขัน GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

Read more

ขอแสดงความยินดีกับทีมโอ้เอ้วิหารราย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา ทั้งทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และทีมหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

Read more

พิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (18 ม.ค.62) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม

Read more

เด็กหญิงนัทธมน ปานเกลี้ยง รับรางวัล ASMO thai 2018

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบลาวัดนางนองขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนัทธมน ปานเกลี้ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Read more

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย

วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย

Read more