ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ (คุณครูฝน)

ณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ยินดีต้อนรับคุณครู อารดา รัตนนภาลัย (คุณครูฝน) ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

Read more

Nvidia เปิดตัว AI อัจฉริยะ ที่จะเปลี่ยนรูปวาดของคุณเป็นภาพสมจริง

Nvidia เปิดตัว AI ที่ชื่อว่า generative adversarial network (GAN) AI ต้นแบบที่จะเปลี่ยนรูปวาดของคุณให้กลายเป็นภาพที่ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น GAN จะถูกใช้งานผ่าน “smart paint brush.” เครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถวาดภาพ หรือใช้คำสั่งเสียงเพื่อสร้างรูปวาดของคุณ

Read more

กิจกรรม CSR หนังสือพี่ให้น้องอ่าน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผอ.ดารณี พร้อมด้วยตัวแทนครูและนักเรียน จำนวน 5 คน นำหนังสือมอบให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา อ.หนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรม CSR หนังสือพี่ ให้น้องอ่าน

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ขอแสดงความยินดีกับทีมโอ้เอ้วิหารราย โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีมสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับประถมศึกษา ทั้งทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และทีมหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

Read more

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง นำโดยนางดารณี คุณอนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ขอขอบคุณ คุณครูสายสมร นาคประเสริฐ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

คณะครูผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนก็ขอขอบพระคุณ คุณครูสายสมร นาคประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 

Read more

คณะครูประชุมสัมมนาสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่และศึกษาดูงาน จ.ตราด

เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลตราด

Read more

การประชุมผู้ปกครองและมอบตัว ป.1-ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Read more