การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรอกคะแนน ปพ.5, ปพ.6 และพัฒนาความรู้ทักษะการผลิตสื่อด้วยระบบ AR

มื่อวันที่ 17 มิ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการอบรมพัฒนาครู เรื่อง “โปรแกรม กรอกคะแนน ปพ.5 , ปพ.6 และการสร้างสื่อการสอนด้วยระบบ AR” ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ครูและบุคลากร

Read more

พิธีไหว้ครู ทำบุญโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ อาทิ

Read more

กิจกรรมบูรราการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสาน ศาสตร์ พระราชา

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 5 มิ.ย. 62 ) กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมบูรราการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานศาสตร์พระราชา

Read more

ปลูกป่าชายเลน ปีการศึกษา 2562

นื่องในวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกวันที่ 5 มิถุนายน โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้นำตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางไปปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์การเรียนรูและปกิบัติกรอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

Read more

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักกษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดย นางดารณี คุรอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวาย

Read more

เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 30 พ.ค. 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจหลักการเลือกตั้ง

Read more

ร่วมแสดงความยินดี รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลพิบูลเวศม์

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 นำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองและตัวแทนครู ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นางสาวฉันทนา ภาสกานนท์

Read more

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดนางนองวรวิหา

Read more

อนุบาลวัดนางนอง รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ให้การต้อนรับ นายสุทธิชัย

Read more