กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

มื่อช่วงเช้าวันนี้ (3 ก.ค. 63) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 พร้อมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดนางนองวรวิหาร

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 26 มิถนายน 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนการเปิดภาคเรีย 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีพระสิรินันทมุนี เจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม เพื่ออนุมัติเห็นชอบแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

Read more

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26 มิถนายน 2563 ผอ.ดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือ ITA ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

Read more