การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดกิจกรรมการอบรมการเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เพื่อเป็นการขยายผลและพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

Read more

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ี่ (26 ก.ค. 62) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จากวัดนางนองวรวิหาร จำนวน 29 รูป และจัดพิธีถวายพานพุ่ม

Read more

กิจกรรมเด็กไทยดูดี มีพลานามัย (เจาะเลือดตรวจสุขภาพ) ปีการศึกษา 2562

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 ก.ค. 62) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูแต่ละสายชั้นได้จัดกิจกรรมเด็กไทยดูดีมีพลานามัย (เจาะเลือดตรวจสุขภาพนักเรียน) และทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

Read more

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม (จิตใส กายสงบ) ประจำปี 2562

ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เป็นโรงเรียนวิถีพุทธและเป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างคนดีให้บ้านเมือง เพื่อปลูกฝังอบรมบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน

Read more

ผอ.และคณะครู ร่วมชมนิทรรศการโครงการหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 ก.ค. 62 นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้เข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร และร่วมเปิดกิจกรรมโดยมี นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในเปิดโครงการในครั้งนี้

Read more

นักเรียนร่วมรับเสด็จวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ให้สวดโอ้เอ้

Read more

กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (16 ก.ค. 62) ประจำปี 2562 ณ วัดนางนองวรวิหาร

Read more

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

มื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางสุนันทา บุญสนอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน วิชาการและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

Read more