กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดนางนองวรวิหา

Read more

อนุบาลวัดนางนอง รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ให้การต้อนรับ นายสุทธิชัย

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ในการนี้ได้มีนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

Read more

ประชุมครูและบุคลากรเตรียมพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 1-2562

ช่วงเช้าวันที่ 10 พ.ค. 2562 ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหาร ได้จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียนภายใน ปีการศึกษา 2562ในคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ พร้อมกับเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่1/2562

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ร่วมสืบสานวันสงกรานต์ 62

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 11 เมษายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโณงเรียนและคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปภังกร บุตรดีวงษ์ ในการแข่งขัน GH BANK

โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปภังกร บุตรดีวงษ์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ในการแข่งขัน GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

Read more