ผอ.และคณะครู ร่วมชมนิทรรศการโครงการหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 ก.ค. 62 นางดารณี  คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนองได้เข้าร่วมชมนิทรรศการโครงการหนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร และร่วมเปิดกิจกรรมโดยมี นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในเปิดโครงการในครั้งนี้

Read more

นักเรียนร่วมรับเสด็จวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าสวดโอ้เอ้วิหารราย ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ให้สวดโอ้เอ้

Read more

กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (16 ก.ค. 62) ประจำปี 2562 ณ วัดนางนองวรวิหาร

Read more

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

มื่อช่วงเช้าวันที่ 12 ก.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางสุนันทา บุญสนอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน วิชาการและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

Read more

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ร่วมทำบุญหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดนางนองวรวิหาร

Read more

สารสนเทศงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้จัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลด้านวิชาการที่สำคัญอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้บริการใช้ในการอ้างอิงและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการแก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องและสาธารณช

Read more

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

Read more

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็

Read more