ถวายกัณฑ์เทศมหาชาติ กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 11 พฤศจิกายน 62 ซึ่งนำโดยนางดารณี คุรอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายกัณฑ์เทศมหาชาติ กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ ณ ศาลาวัดนางนองวรวิหาร ตลอดจนฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก “นครกัณฑ์” ซึ่ง

Read more

กระทงธรรม…กระทงทาน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 พฤศจิกายน 62 ซึ่งเป็นวันขึ่น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันลอยกระทง กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาล วัดนางนอง ได้จัดกิจกรรม “กระทงธรรม…กระทงทาน” นำโดยคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ออกแบบแนวคิดกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแว

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในภาคเรียนที่ 1 ให้ผู้ปกครองรับทราบและได้เปิดให้พบกับครูประจำ

Read more

กฐินพระราชทานวัดนางนองวรวิหาร ประจำปี 2562

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 ต.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน

Read more

ร่วมพิธี เปิดงานแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาขาดนตรี)

เมื่อวันที่15 ตุลาคม 2562 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ได้เข้าร่วมพิธี เปิดงานแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาขาดนตรี) ณ โรงเรียนวัดหนัง

Read more

ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษาและเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 ต.ค. 62 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเทโว ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันออกพรรษาและเ

Read more

7 วิธี(ไม่)ลับ ลบไฟล์ขยะบนฮาร์ดดิสก์ของคุณสำหรับ Windows

ขอมาแนะนำวิธีการเพิ่มเนื้อที่เก็บข้อมูลบนฮาร์ดดิสของคุณอย่างง่าย ๆ ด้วยการล้าง Cache Files ของ Windows ซึ่งวิธีเหล่านี้ท่านสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด และแทบจะไม่มีผลกระทบตามมาในภายหลังอย่างแน่นอน

Read more

ทัศนศึกษาระดับชั้น ป.3

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูระดับสายชั้น ป.3 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.3

Read more

การประชุม conference ก่อนปิดเทอม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ซึ่งนำโดยนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

Read more

โครงการหนูน้อย อ.ว.น. ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง กลุ่มงานปฐมวัยจัดโครงการ หนูน้อย อ.ว.น. คนเก่ง ประจำปี 2562 โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ได้แก่ การแสดงนิทานเพลง เรื่อง สโนวไวท์และคนแคระทั้ง7

Read more